ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

6 ก.พ. 61 - รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณสวนสาธารณะคณะอักษรศาสตร์ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet
     รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของคณะอักษรศาสตร์ บริเวณสวนสาธารณะของคณะฯ ขัดข้องตั้งแต่วันที่ 29/01/61 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ Switch PoE ขัดข้อง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อไฟฟ้าและระบบเครือข่ายไปยังตัว Access point ชนิด Outdoor ทั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่บริษัทถอด Switch PoE กลับไปตรวจสอบเพื่อส่งเคลมอุปกรณ์ตัวใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นั้น
ขณะนี้บริษัทได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาติดตั้งให้บริการดังเดิม ศูนย์คอมฯ ได้ร่วมทดสอบปรากฎว่าสามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 05/02/61 เวลา 15.45 น.

5 ก.พ. 61 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

2 ก.พ. 61 - รายงานความคืบหน้าเรื่องผลการปรับปรุง "อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage) ห้อง Data Center"

เรียน ทุกท่าน
     ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศปรับปรุง "อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage) ห้อง Data Center" ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดังประกาศในหน้า Web login ก่อนใช้งานระบบเครือข่าย มศก.นั้น ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานร่วมเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 15.45 น. รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. Upgrade Firmware Storage จาก Version 6.3 เป็น Version 6.4 
2. Upgrade Firmware Storage จาก Version 6.4 เป็น Version 6.6 
3. Upgrade Firmware Storage จาก Version 6.6 เป็น Version 6.7
4. Upgrade Firmware ระบบบริหารจัดการเป็น Version ล่าสุด
5. เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ Storage จากเดิม 8 Gbps เป็น 16 Gbps 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 ก.พ. 61 - ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง "การปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลห้อง Data Center"

เรียน สมาชิกทุกท่าน

       ตามที่มหาวิทยาลัยศได้จัดทำระบบ SU-ERP ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้มีการเพิ่มเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาใหม่ แต่พบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง firmware และมีการ restart อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลายครั้ง เพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชุดใหม่ได้ โดยจะเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 – 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ดังนั้นในช่วงเวลาและวันดังกล่าวข้างต้น อาจจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ Web Service บางเครื่องได้ ส่วนระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ MIS ระบบ iThesis ระบบห้องสมุดและระบบ e-learning ยังใช้งานได้ แต่อาจจะช้ากว่าปกติ รายละเอียดดังประกาศในหน้า Web login ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต
ศูนย์คอมคอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

31 ม.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของหอพักเพชรรัตน์ 7 ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เรียน สมาชิก SUNet
      รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของหอพักเพชรรัตน์ 7 ขัดข้อง 2 จุด ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หน้าห้อง พร.7235 และหน้าห้อง พร.7542 นั้น ตรวจสอบพบว่าตัวอุปกรณ์ Access point ข้ดข้อง ขณะนี้ได้ดำเนินการถอดออกเพื่อนำกลับตรวจสอบ พบว่าอุปกรณ์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จริง ขณะนี้ได้ประสานงานบริษัทเพื่อนำส่งเคลม (เปลี่ยนตัวใหม่) คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ศูนย์คอมฯ จะนำอุปกรณ์สำรองไปติดตั้งให้ใช้งานแทนชั่วคราวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

12 ม.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2โครงการ

                 เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2โครงการ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินปีการศึกษา 2560 และการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ณ ห้องประชุมเทพสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 1
2. การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 2

12 ม.ค. 61 - รายงานการติดตามแก้ไขปัญหา เรื่องความเร็ว Internet ภายในมหาวิทยาลัยช้าผิดปกติตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2561 เป็นต้นมา

       ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการจำนวนมาก ว่าความเร็ว Internet ช้าผิดปกตินั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย (UniNet) ได้รับแจ้งว่าสาเหตุที่ Internet มีความเร็วช้าผิดปกตินั้น สืบเนื่องมากจากกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิก MOE Net ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
ส่งผลทำให้สถาบันการศึกษาทั้งประเทศเปลี่ยนเส้นทางเครือข่ายมาออกทาง UniNet เส้นทางเดียวทำให้เกิดปัญหาคู่สายเต็ม ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาทั้งหมดมีความเร็วช้าผิดปกติ จนกว่า UniNet จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ

 รายละเอียดเพิ่มเติมและขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ 
 http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/652.html
 http://www.komchadluek.net/news/edu-health/306555 

 

11 ม.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Intranet "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)"

     ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)" วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

ITU เผยไทยขยับมาอยู่อันดับ 78 ของโลกในดัชนีด้านพัฒนา ICT ปี 2560

-----------------------------------------------

ITU เผยไทยขยับมาอยู่อันดับ 78 ของโลกในดัชนีด้านพัฒนา ICT ปี 2560

         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ได้เปิดตัวรายงานประจำปีเรื่องมาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017 (Measuring the Information...

รายงานล่าสุดชี้! “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมา…

-----------------------------------------------

รายงานล่าสุดชี้! “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

      รายงานล่าสุดจากสถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) พบว่า ผู้หญิงมีทักษะด้านดิจิทัลที่ดีกว่าผู้ชาย แต่ยังไม่ได้ทำงานในด้านนี้มากเท่าไรนักสถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) เป็นสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา รายงานดั้งกล่าวมีชื่อว่า “Digitalization and the American Workforce” (การทำงานด้านดิจิทัลและแรงงานอเมริกัน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านความรู้, ทักษะ, อุปกรณ์...

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

-----------------------------------------------

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control เวอร์ชั่น Beta โดยได้เพิ่มเข้ามาในอัปเดต Insider Preview Build 16257 สำหรับ PC ซึ่งฟีเจอร์ Eye Control นี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยดวงตาแทนเมาส์และคีย์บอร์ด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine