ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

10 พ.ค. 61 - รายงานการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์หอพักเพชรรัตน์ 4 แทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์หอพักเพชรรัตน์ 4 ชำรุด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Node เชื่อมต่อหลักไปยังหอพักเพชรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องดับอุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อเปลี่ยน UPS ตัวใหม่ ช่วงเวลา 15.45 - 16.00 น. นั้นขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการเปลี่ยนเสร็จแล้ว ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักเพชรรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 15.50 น.

5 พ.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายไร้สายของหอพักเพชรรัตน์ 1-7 และทับแก้ว 3 ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายไร้สายของหอพักเพชรรัตน์ 1-7 และทับแก้ว 3 ขัดข้อง
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการประสานงานตรวจสอบพบว่าไฟฟ้าหอพักเพชรรัตน์ 4 ขัดข้อง ซึ่งทำหน้าที่เป็น Node เชื่อมต่อหลักของหอเพชรรัตน์1-7 และหอทับแก้ว3 (ระดับไฟฟ้าวัดได้ 217 Vac /ปกติ 220Vac)  ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาเพชรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 มศก.สนามจัทร์สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 16.10 น

4 พ.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย หอพักเพชรรัตน์ 2 ชั้น 1 ห้องคอมมอน มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
   รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย หอพักเพชรรัตน์ 2 ชั้น 1 ห้องคอมมอน มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้นฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายกองกิจการนักศึกษาเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access point) ขัดข้อง ดำเนินการแก้ไขโดยการ reboot ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 10.30 น. 

2 พ.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line (โทรศัพท์ผ่าน Line และ Vdo Call)

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไข ระบบเครือข่ายไร้สาย ม.ศิลปากร สามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line (โทรศัพท์ผ่าน Line และ Vdo Call) ได้ตามปกติทุก ssid ดังนี้
     1. SU-WiFi
     2. su-roam-WiFi
     3. eduroam 
     4. SU-BB-WiFi , 
     5. @ AIS SUPER WIFI 
     6. @ dtac wifi 
     7. @ TRUEWIFI 
     8. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Line for PC
สามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line ได้ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 พ.ค. 61 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครงาน

27 เม.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคาร 50 ปี ชั้น 6 (ฝั่งซ้าย) คณะอักษรศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
    รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคาร 50 ปี ชั้น 6 (ฝั่งซ้าย) คณะอักษรศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้นฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access point) ขัดข้อง ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขโดยการ Restart เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 09.20 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

23 เม.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายอาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      รายงานการแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายอาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22/04/61 เวลาประมาณ 13.00 น. นั้น ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เร่งดำเนินการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เครือข่ายระดับอาคาร (Main switch) ขัดข้อง ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการรีบูต ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 09.15 น.

20 เม.ย. 61 - จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารอักษร 3 ชั้น 4 ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารอักษร 3 ชั้น 4 ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสานงานตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าในตู้ Rack อุปกรณ์เครือข่ายคณะอักษรฯ ขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 11.40 น. 

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

-----------------------------------------------

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

        กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ...

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine