ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

17 ก.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.เมืองทองธานี Down

 เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.เมืองทองธานี(city campus) 50 Mbps (UIH) *Down ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ส่งผลให้มศก.เมืองทองธานีไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าของ มศก.เมืองทองธานี ขัดข้อง ส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าดับทั้งวิทยาเขต ขณะนี้ช่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ทำให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

11 ก.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
        เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 " วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่ 

1.  http://live.su.ac.th
2.  http://www.su.ac.th
3.  https://portal.su.ac.th > Login > Live Broadcast

9 ก.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหากรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารศิลป์พีระศรี 2 คณะจิตรกรรม ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารศิลป์พีระศรี 2 ชั้น 1 คณะจิตรกรรมฯ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนั้น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ PoE ของ Access point เสีย ขณะนี้แก้ไขโดยเปลี่ยน PoE ตัวใหม่ ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 14.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

6 ก.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย มศก. Down 2 เส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย มศก. Down 2 เส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. (Up-Down หลายครั้ง) ดังนี้
1. มศก.วังท่าพระ <--> UniNet 1Gbps (UniNet)
2. มศก.วังท่าพระ <--> มศก.สนามจันทร์ 1Gbps (UniNet)
ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ Router ของโหนด ม.ธรรมศาสาตร์ ท่าพระจันทร์ขัดข้อง ขณะนี้ UniNet กำลังเร่งแก้ไขส่งผลทำให้ผู้ใช้ระบบเครือข่าย มศก.วังท่าพระ ขัดข้อง (หลุดบ่อย) ขณะนี้ระบบเครือข่ายได้สลับไปใช้เส้นทางสำรอง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.วังท่าพระ 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

2 ก.ค. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 07.00 น

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
       เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติทันทีศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

27 มิ.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารรับรองเรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
       รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารรับรองเรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้นศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าอุปกรณ์ Access point ขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขโดย Reboot อุปกรณ์ ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 15.55 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

25 มิ.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย โรงอาหารเพชรรัตน์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย โรงอาหารเพชรรัตน์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าอุปกรณ์ Main switch ขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ Main switch สำรองทดแทน ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22 มิ.ย. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 10.10 น

 เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติทันทีศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

-----------------------------------------------

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

        กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ...

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

training

law

นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine