ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ


 รับผิดชอบงานบริหารจัดการะบบประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกวิทยาเขต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 620   โทรศัพท์ภายใน : 21281-21285 ต่อ 620   โทรสาร : 0-3421-9079   


 

 

 

 บุญมี ตระกูลชัยศรี

     


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: บุญมี  ตระกูลชัยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
เบอร์ต่อ :
652

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
          ชนิศร ธีรชาติ       

  

สิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์   
 

ชื่อ : ชนิศร  ธีระชาติ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 649
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : สิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ต่อ : 614
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine