เรียน สมาชิกทุกท่าน

       ตามที่มหาวิทยาลัยศได้จัดทำระบบ SU-ERP ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้มีการเพิ่มเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาใหม่ แต่พบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง firmware และมีการ restart อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลายครั้ง เพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชุดใหม่ได้ โดยจะเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 – 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ดังนั้นในช่วงเวลาและวันดังกล่าวข้างต้น อาจจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ Web Service บางเครื่องได้ ส่วนระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ MIS ระบบ iThesis ระบบห้องสมุดและระบบ e-learning ยังใช้งานได้ แต่อาจจะช้ากว่าปกติ รายละเอียดดังประกาศในหน้า Web login ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต
ศูนย์คอมคอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine