เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
   รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย หอพักเพชรรัตน์ 2 ชั้น 1 ห้องคอมมอน มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้นฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายกองกิจการนักศึกษาเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access point) ขัดข้อง ดำเนินการแก้ไขโดยการ reboot ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 10.30 น. 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine