เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายไร้สายของหอพักเพชรรัตน์ 1-7 และทับแก้ว 3 ขัดข้อง
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการประสานงานตรวจสอบพบว่าไฟฟ้าหอพักเพชรรัตน์ 4 ขัดข้อง ซึ่งทำหน้าที่เป็น Node เชื่อมต่อหลักของหอเพชรรัตน์1-7 และหอทับแก้ว3 (ระดับไฟฟ้าวัดได้ 217 Vac /ปกติ 220Vac)  ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาเพชรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 มศก.สนามจัทร์สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 16.10 น

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine