เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์หอพักเพชรรัตน์ 4 ชำรุด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Node เชื่อมต่อหลักไปยังหอพักเพชรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องดับอุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อเปลี่ยน UPS ตัวใหม่ ช่วงเวลา 15.45 - 16.00 น. นั้นขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการเปลี่ยนเสร็จแล้ว ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักเพชรรรัตน์ 1-7 และหอพักทับแก้ว 3 สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 15.50 น.

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine