เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

     ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสารรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร" ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องนริศรานุวัติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ได้ที่ http://live.su.ac.th หรือ http://www.su.ac.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine