ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

12 ม.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2โครงการ

                 เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2โครงการ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินปีการศึกษา 2560 และการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ณ ห้องประชุมเทพสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 1
2. การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 2

12 ม.ค. 61 - รายงานการติดตามแก้ไขปัญหา เรื่องความเร็ว Internet ภายในมหาวิทยาลัยช้าผิดปกติตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2561 เป็นต้นมา

       ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการจำนวนมาก ว่าความเร็ว Internet ช้าผิดปกตินั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย (UniNet) ได้รับแจ้งว่าสาเหตุที่ Internet มีความเร็วช้าผิดปกตินั้น สืบเนื่องมากจากกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิก MOE Net ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
ส่งผลทำให้สถาบันการศึกษาทั้งประเทศเปลี่ยนเส้นทางเครือข่ายมาออกทาง UniNet เส้นทางเดียวทำให้เกิดปัญหาคู่สายเต็ม ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาทั้งหมดมีความเร็วช้าผิดปกติ จนกว่า UniNet จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ

 รายละเอียดเพิ่มเติมและขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ 
 http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/652.html
 http://www.komchadluek.net/news/edu-health/306555 

 

11 ม.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Intranet "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)"

     ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)" วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th

17 ธ.ค. 60 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย(Intranet) "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

      เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)" วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ

9 พ.ย. 60 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  รายละเอียดกรุณาคลิิ้กที่ประกาศ

 

1 ธ.ค. 60 - เชิญรับชมถ่ายทอดสด “พีธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559” ผ่านระบบเครือข่าย Internet

     ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด “พีธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559” ผ่านระบบเครือข่าย Internet วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้ที่ http://live.su.ac.th เลือกรับชมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. โปรแกรม Web browser เช่น IE , Chrome , Firefox
2. YouTube
3. Facebook Fanpage : SU Computer Centre

29 พ.ย. 60 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน 
     วันอังคารที่ 28/11/60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย อาคารศึกษา 2 ชั้น 1 เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ติดตั้งสายสัญญาณสำหรับระบบถ่ายทอดสด และติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (SU-WiFi) จำนวน 3 จุด สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. ชั้น 1 ห้องโถง
2. ชั้น 1 ห้องอาหารด้านหลัง
3. ชั้น 2 หน้าห้องประทับสมเด็จพระเทพฯ
ดำเนินการติดตั้งเสร็จพร้อมทดสอบการใช้งาน ปรากฎว่าสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. 

22 พ.ย. 60 - รายงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย อาคารศิลป์พีระศรี 1 , 2 , 3 มศก.สนามจันทร์ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 09.45 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย อาคารศิลป์พีระศรี 1 , 2 , 3 มศก.สนามจันทร์ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 09.45 น. ส่งผลทำให้ทั้ง 3 อาคารใช้ระบบเครือข่ายไม่ได้ชั่วคราว เนื่องจาก อ.ศิลป์พีระศรี 3 เป็น Node เชื่อมต่อหลักไปยัง อ.ศิลป์พีระศรี 1 , 2 นั้น  ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เครือข่าย (Main Switch) เสีย ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายสำรองแทนชั่วคราว ทำให้ระบบเครือข่ายอาคารศิลป์พีระศรี 1 , 2 , 3 สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 15.15 น.

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

ITU เผยไทยขยับมาอยู่อันดับ 78 ของโลกในดัชนีด้านพัฒนา ICT ปี 2560

-----------------------------------------------

ITU เผยไทยขยับมาอยู่อันดับ 78 ของโลกในดัชนีด้านพัฒนา ICT ปี 2560

         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ได้เปิดตัวรายงานประจำปีเรื่องมาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017 (Measuring the Information...

รายงานล่าสุดชี้! “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมา…

-----------------------------------------------

รายงานล่าสุดชี้! “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

      รายงานล่าสุดจากสถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) พบว่า ผู้หญิงมีทักษะด้านดิจิทัลที่ดีกว่าผู้ชาย แต่ยังไม่ได้ทำงานในด้านนี้มากเท่าไรนักสถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) เป็นสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา รายงานดั้งกล่าวมีชื่อว่า “Digitalization and the American Workforce” (การทำงานด้านดิจิทัลและแรงงานอเมริกัน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านความรู้, ทักษะ, อุปกรณ์...

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

-----------------------------------------------

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control เวอร์ชั่น Beta โดยได้เพิ่มเข้ามาในอัปเดต Insider Preview Build 16257 สำหรับ PC ซึ่งฟีเจอร์ Eye Control นี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยดวงตาแทนเมาส์และคีย์บอร์ด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine